Галерия

„НУРСАН ОТОМОТИВ“ ЕООД е създадена през 2002г. от съвместното сътрудничество на „КУШ ГРУП“ ЕООД с турската фирма „НУРСАН ЕЛЕКТРИК ДОНАНЪМ“, която е с вече  40 годишен опит в тази област.  Фирмата е специализирана в производството на кабелни инсталации за автомобили и осъществява дейността си в предприятие намиращо се в с. Люляково, община Руен, област Бургас.

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия