Клиенти

През годините Нурсан Отомотив ЕООД се е доказала като надежден партньор. Наш основен стимул са доволните клиенти, за които с удоволствие изработваме автобилни кабелни системи и акумулаторни кабели за леки автомобили, леко-товарни автомобили и камиони. Ето някои от тях нашите доволни клиенти:

Клиенти
Клиенти
Клиенти
Клиенти